Fanfare St Willibrord


Na de oorlog werd er overal feest gevierd.

De muzikanten haalden overal hun koperen instrumenten vandaan, want men moest ze inleveren om er kogels en granaten van te maken

Helaas was er in ons dorp geen harmonie of fanfare meer en kwam de harmonie Koning Willem III uit Beneden Leeuwen de feestvreugde muzikaal opluisteren.

Dat was voor vele inwoners een flinke doorn in het oog

De enige harmonie, de Vergulde Harp genaamd, was al ruim voor de oorlog ter ziele gegaan en de instrumenten waren verkocht aan de harmonie van Puiflijk, Kunst Na Arbeid.

Toen besloot pastoor Dekkers dat er toch weer een harmonie in het dorp moest komen en samen met enkele andere dorpsgenoten

waaronder Meester Jan Soetekouw, Jan den Bieman, Adriaan van Zwam en Johan Peters kwamen zij tot de oprichting van Harmonie St Willibrord.

Has van Emmerloot werd de eerste dirigent.

Dat was makkelijk want:       1 hij kwam uit het dorp,

                                             2  wist iets van muziek af en

                                             3  was organist in de kerk en

                                             4  hij had een oefenruimte met piano aan huis waar de muzikanten de muziek konden naspelen .


Na Has zijn er ondermeer nog de volgende dirigenten geweest:  de heer Derks,

                                                                                                       de heer Coppens ,

                                                                                                       de heer Mus,

                                                                                                       de heer van Oijen?   

                                                                                                       de heer  Lambert van Dinther.


Heden is de fanfare een samenwerking aangegeaan met de fanfare Kunst Na Arbeid in Puiflijk.

Dit wegens een terugloop van leden bij beide orkesten en om gezamelijk toch nog leuk muziek te kunnen maken.

De samenwerking gaat onder de naam Arrezzo


Weet u iets om aan te vullen of een anekdote dan zijn deze welkom

U stuurt een berichtje naar me toe en vermeld daarbij het foto nummer b.v.:


                              foto FW 004  is genomen .....


Wel graag het fotonummer bij vermelden want dan is het voor mij makkelijker om de info toe te voegen


Ook ziet u een nummer tussen haakjes staan

Deze nummers corresponderen met de namen van mensen die de foto hebben opgestuurd of aanvullingen hebben gegeven.

Soms staat er (000) dan is bij mij niets bekend over de herkomst van deze foto.

Denkt u dat u die foto heeft opgestuurd laat mij dat dan ook weten zodat ik de juiste naam kan bijzetten.

FW 1945                               Oprichtingsfoto                                     (059)


Deze foto is gemaakt naast de kerk na de oprichting van het orkest.

1e rij: v.l.n.r.  Kees van Oijen, Huub Berris, Sjaak v/d Pol,

                     Antoon Megens, Bert kocken, Louis v/d Pol, Jo van Haaren

2e rij zittend Johan van Zwam,Adriaan van Zwam, Jan Soetekouw,

                    (secretaris/penningmeester) Pastoor R Dekkers (voorzitter)

                    Has van Emmerloot (dirigent), Jan den Bieman,

                    en Frans? van Gelder.

3e rij v.l.n.r.  Hend v/d Hurk, Johan van sommeren,Jo van Zagten,

                    Jan Kocken, Sjaak van Oijen, Martien v/d Pol,

                    Bertus Janssen, Hanne v/d Hurk, Gerrit Kocken,

                    Jan Dekkers

4e rij v.l.n.r.  Johan van Swam, Johan Mooren, Gerard van Sommeren,

                    Ben van Sommeren, Therus van Sommeren,

                    Adriaan van Oijen, Piet van Dreumel, Frans Kocken,

                   Johan van Emmerloot, Pietje v/d Hurk en Huub van Rooij

WF 1947-1                          Optocht ter ere  van....                           (059)

Hoewel de Harmonie nog geen uniformen had deden ze mee aan een concours te Kekerdom, onder leiding van de heer Derks en ze behaalden een eertse prijs

Hier marcheren ze in optocht naar de kiosk in de Molenstraat.

Deze foto is genomenin de Kerkstraat,nu Willibrordusstraat,ter hoogte van de klompenmakerij van Ot Janssen.

Links zien we de bomen nog liggen en rechts zien we zijn huis.


FW 1947-2                                 1e prijs                                            (059)


Opnieuw de Harmonie marcherend door de Kerkstraat alleen is deze foto vermoedelijk genomen vanaf het balkon van Wim van Oijen (Kuster)

Op de achtergrond zien we het huis van v/d Hurk waar heden Gerrit van kampen woont.

Het tuingedeelde behoorde bij Jan Romijnders en staat er een huis,waar geruime tijd zijn moeder in heeft gewoond.

FW 1947-3                                   1 e prijs                                         (059)


De Harmonie marcheerd ook door de Molenstraat.

Hier ter hoogte van Bakkerij van Os.

Herkenbaar zijn meester jan Soetekouw en Martien v/d Pol die met het vaandel voorop loopt

FW 1947-4                              voor de kiosk                                     (059)


Voor dat de heren een concert geven op de kiosk, wordt er nog een foto gemaakt van deze trotse club.

Rechts zien we dirigent Derks staan.

FW 1947-5                               op de kiosk                                        (059)


Harmonie ziet gereed om een concert te geven op de kiosk

FW 1947-6                         Concert op de kiosk                               (059)


Geconcentreerd brenegen de muzikanten muziek ten gehoor .

Vermoedelijk de nummers die ook gespeeld werden op het concours

We zien op de voorgrond Gert Kocken het mondstuk van zijn sax afvegen

Ziet u nog meer bekenden?

FW 1947-7                           Concert op het kiosk                             (059)


Nogmaals een foto van het concert, maar nu van de andee zijde genomen

Naast de grote trom op bas herken ik Gert van Sommeren.

Kunt u mij verder helpen aan de andere namen?

FW 1947-8                         Harmonie St Willibrord                           (000)


Deze foto is genomen in april 1947-'48 naast het Patronaat

Ter gelegenheid waarvan is onbekend.

Zittend v.l.n.r. Pastoor Dekkers, dirigent Derks, meester Soetekouw en

                      Adriaan van Zwam

Schuin achter de pastoor zien we, met bugel,  Rien Schiks staan.

Meer namen zijn welkom

FW 1951-1                        nieuwe uniformen                                    (059)


Begin jaren 50, volgens bronnen in 1951, kreeg de fanfare en drumband hun nieuwe blauwe uniformen.

Vol trots werden deze dan ook gepresenteerd in het Patronaat

op de voorgrond, gezien op zijn rug met grijs haar, zit Pastoor Dekkers.

FW 1951-2                           Nieuwe uniformen                                 (059)


De drumband staat in vol ornaat voor het podium met als tambour matrè

Mari van Dinther?

De fanfare zit op het podium om een muziekstuk ten gehoren te brengen

Herkent u mensen, ik hoor het graag

FW 1959 -1                      concours te Amsterdam                            (000)


De fanfare bleef geregeld op concertconcours gaan, zo ook in 1959

Hier tijdens hun optreden in het Krasnaposky Theater te Amsterdam.

De dirigent was de heer Coppens

FW 1965-1                             Avond mars??                                    (059)


Soms werd er ook s'avonds uitgerukt om ergens muziek te maken.

We zien hier in de voorste rij Lambert van Dinther, Gerard van Leest Adriaan van Oijen ???, ???

FW 1965-2                                Marcheren                                        (000)


De fanfare marcheerd hier ter gelegenheid van....?

Op de voorgrond , met bas, zien we Gert van Sommeren.

Achterin zien we,  met sigaret, Meester Soetekouw

FW 1965-3                                    Intocht                                          (100)


De fanfare en drumband trokken regelmatig uit bij belangrijke gebeurtenissen.

Zo ook tijdens de intocht van Sinterklaas in1965

Als Tamboer Matrè zien we voorop natuurlijk Mari van Dinther

Hij heeft deze functie jaren gehad.

Ze lopen hier in de Willibrordusstraat terhoogte van cafe Wim Schiks.

rechts zien we de woningen van de familie Thè Peters  en van de familie Sander van Doesburg

FW 1968                             Concertconcours                                    (000)


De fanfare weer op concours in het Krasnapolsky Theater te Amsterdam

De dirigent was Lambert van Dinther.

Graag wil ik hierover nog wat informatie van hebben.

FW 1971                                       1e prijs                                          (059)


In 1971 was de fanfare op concours geweest onder leiding van de heer Mus

Als een orkest op concours wil gaan, kan men muziekwerken kiezen uit een lijst die door de KNF, Koninklijke Nederlandse Federatie  wordt samen gesteld

Men heeft dan keuze uit twee lijsten waarvan een lijs tvan  verplichte werkenis  en eenlange lijst  van keuzewerken .

Op het concours word men door componisten of zeer getalenteerde dirigenten beoordeeld in 10 onderdelen zoals  op o.a. uitvoering,samenspel,klank, zuiverheid,etc.

Per werk moet men minimaal 144 punten , dus een totaal van 288 punten, scoren voor een 1e prijs.

Er waren diverse afdelingen waarin men op concours ging n.l.

introductie afdeling-3e afdeling-2e afdeling (uitmunted) -1e afdeling (ere afdeling) en vaandelafdeling


let wel

Tegenwoordig is dit door de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie )veranderd en gemoderniseerd waardoor ook de afdelingen anders worden benoemd evenzeer als de puntentellingen

FW 1972                       Concertconcours te Tilburg                 (059+100)


Fanfare St Willibrord in actie tijdens een concertconcour te Tilburg in 1972 onder leiding van de heer Mus


Trompetten: Ria Peters, Piet van zagten,Marijke v.d. Heuvel,

                    Janny Peters, Jos Janssen , Herma van Kruijsbergen

Piston:         Peter van Dinther, Marinus Ariens

Cornetten:   Rina v.d. Heuvel, Coby van Zagten, Gerard van Leest

Hoorns:       Hans Romijnders, Jacqueline v.d.Bos,Frans v.d. Pol

Tenorsax     Otto Derks

Bariton:        Hans van Leest, Jan Kocken.

Euphonium  Lex van Doesburg, Rein van Sommeren

Sopraansax:  ???

Altsax:          Gert Kocken, Ans van Zoelen

Bugels 3:      Bernadette Janssen, Theo Vissers, Anjo van Dinther

Es bugel:      Willemien van Hees

Bugel 2 ;      Diana Reuser, Ron van Doesburg,Antoon v.d. Heuvel,

                    Fien v.d. heuvel

Bugel 1:       Nico de Reuver,Lambert van Dinther, Adriaan van Oijen,

                    Jannie Janssen, Ellen van Doesburg,Anita van Fulpen

Trombone:   Willie Ariens, Tonnie v.d. Berg, Jan Brunst, Rinie v Kampen

Bassen:       Jan v Kampen, Sander v Doesburg, Dick v Soest,

                    Gert v Sommeren, Arnold Rikken, Ton van Kruijsbergen

Slagwerk:     Rem van Maurik, Sjaak v.d. Pol, Rien Schiks,

                     Kees v MaurikFW 1975-1                          30 jarig bestaan                                    (059)


Deze foto is genomen in de dorpshuis De Leeuwenburcht in 1975

Er ie een nieuwe groep jeugdleden toe gerteden, maar zij hebben nog geen uniform.


de namen zijn van links naar rechts:

1e rij: dokter Mencke, Joep Reijnen,Rein van Sommeren,Sjaak v.d. Pol,

          Arnold Rikken, Adriaan van Oijen, Jan Soetekouw, Henk Mus,

          Frans v.d. Pol, ??? Jacobs, Gert van Sommeren,Dick van Soest

2e rij  Dion Reijnen, Andy van Oijen, Theo Vissers, Jan van Kampen,

          Coby v Zagten, Louis v Eldijk, ??? v.d. Heuvel,Fien v.d. Heuvel

          Gerjan van Hees, Riena v.d. Heuvel ? Willemien van Hees,

          Jacqueline v.d. Bos, ???, Nico de Reuver, Gert Kocken.

3e rij   Mari v Dinther, Willie van Oijen, Annemarie Kocken,

           Truus de Weijert, Lia van Sommeren, Willie de Heuvel,

           Ron Elzen, Marinus Ariens,Peter van Dinther, Ron van Doesburg

           Wout van Hees

4e rij   ???, Lex van Doesburg,Jan Kocken, ????, Otto Derks,

            Rien Schiks,???, Rinie v Kampen, Jan Brunst, Tonnie v.d. Berg

            Willie Ariens.

FW 1978                                  Jubilarissen                                      (059)


Voorzitter Adriaan van Oijen (links) huldigd enkele leden voor hun

25 jarig lidmaatschap

We zien verder Mien Vissers, Theo Vissers en Sjaak van de Pol (jubilarissen) en Annie van de Pol.
FW 1980-1                            Mars concours                                     (059)


De fanfare en drumband tijdens een marsconcours in Puiflijk in juni 1980

Rechts op zijn rug gezien is drum instructeur Gerard Megens uit Puiflijk.


FW 1980-2                                  Drumband                                     (000)


Drumband St Willibrord in 1980

V.l.n.r. Mari van Dinther, Sjaak v.d. Pol, Lia v. Sommeren,

           Arnold Cobussen, Willie Derks, Willie v Oijen, Ron Elzen,

           Willie d Heuvel, Louis v Eldijk, Martien Soetekouw en hun dirigent

           Gerard Megens

Gehurkt: Frank Peters en Rien Schiks

FW 1980-3                      Die Reifholzkapelle                                    (000)


Zittend voor de wagen; Frans v.d. Pol, Hans van Leest (tenorhorn)


Staand bij de wagen:  Rien schiks , Sjaak v.d. Pol : (slagwerk)

Zittend in de wagen:   Marinus Ariens , Coby van Zagten (flugelhorn)

                                   Peter van Dinther( trompet),Gert Kocken (altsax)

Voor zittend wagen:    Wout van Hees (flugelhorn),Jan v Sommeren

                                   (zang)

                                   Lambert v Dinther (flugelhorn en kapelmeester)

Achter de wagen        Lex van Doesburg (bariton), Nico de Reuver         

                                   ( klarinet) Dick van Soest (bas)

Bij het paard              Gerard van Leest (geluidstechniek)


         

               


FW 2005-1                           60 jarig bestaan                                   (000)


Hoewel ik op deze site tot het jaar 2000 ga , wil ik u deze foto toch niet onthouden.

Helaas is  een groot deel van deze leden geen lid meer en is de fanfare noodgedwongen gaan samenwerken met Kunst Na Arbeid uit Puiflijk.

Dit heeft men moeten doen om toch gezamelijk een okest te kunnen vormen.


Achterste rij: Kees van oijen, Nico de reuver, Hans van Leest,

                     Peter Bouman, ???, ???, Rien Schiks, Theo Gerrits,

                    Coby van Zagten, Andy van Oijen, Gert Kocken

2e rij             Louis van Eldijk, Marco van Dinther, Mari van Dinther,

                     Arjan van Leest?, Wout van Hees?, Frans v.d. Pol,

                     Rein van Sommeren, ???, Sjaak van Dinther,

                    Jan van Kampen, Patrick Hogeboom, Martien v.d. Pol

Zittend:        ...van Maurik, ... van Maurik, Willie Ariens, Jan Kocken,

                    ???, Theo Vissers, Joep Reijnen, Johan Hogeboom,

                     Lambert van Dinther,Gerard Megens, Lex van Doesburg


Kunt u mij vertellen wie het zijn bij de ontbrekende namen, zoals de drie kinderen vooraan ?