Geloof


Op deze pagina ziet u foto's die iets te maken met het geloof.

In de vorige eeuw heeft het geloof een grote rol gespeelt in het dagelijkse leven.

In ons dorp speelde vooral twee geloven een rol n.l. het Rooms Katholiek waarvan vele dorpsgenoten in geloofden en het Nederlands Hervormde ,wat stukken minder was.

Zondags was het leven dan ook gescheiden maar door de weeks deed men veelal alles gezamelijk zonder na het geloof te kjken.

uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.

Door op de foto te klikken verschijnt deze groter in beeldKent u de mensen bij hun naam of heeft u een aanvulling of een anekdote dan zijn deze meer dan welkom.

U kunt dan een berichtje sturen naar info@bovenleeuwen.com

vermeld daarbij het foto nummer van de site.


Bijvoorbeeld:


  foto  GEL 1898 is genomenOok ziet u een nummer tussen haakjes staan

Deze nummers corresponderen met de namen van mensen die de foto hebben opgestuurd of aanvullingen hebben gegeven.

Soms staat er (000) dan is bij mij niets bekend over de herkomst van deze foto.

Denkt u dat u die foto heeft opgestuurd laat mij dat dan ook weten zodat ik de juiste naam kan bijzetten.

GEL 1898                     St Antonius processie                                   (000)


De St Antonius processie was een processie om de Heilige Antonius te danken voor het goede op aarde zoals het terug vinden van goederen en vruchtbaarheid van de aarde voor de landbouwgronden??

Of weet iemand anders hier meer over??


GEL 1910                                 Kindsheid                                         (064)


Speciaal voor kinderen tot 12 jaar was er het Genootschap van het Heilige Kindsheid, die kinderoptochten organiseerden.

Het was een middel om kinderen te interresseren voor het missiewerk.

Kinderen werden verkleed als Chineesje, negertje missionaris, missiezusterje bruidje of engeltje.

Zelfs als Paus en als kardinaal liepen er kinderen mee in de optocht

GEL 1920                                Buitenaltaar                                       (000)


Tijdens de bouw van het Patronaat in de Molenstraat, was er ook een buiten altaar er tegenaan gebouwd.

We zien hier , vermoedelijk Pastoor Schoenmakers, erbij staan.

Op de achtergrond zien we het gezin van....?

GEL 1923                                 Zuster Oda                                       (031)


Zuster Oda was een bekende zuster in ons dorp.

Vele meisjes hebben bij haar in de klas gezeten

Zij behoorde tot de zusterorde Fransiscanessen van Oirschot

GEL 1924                          Ter gelegenheid van..                              (000)


Ter ere van het 50 jarig jubileum van het klooster, is deze foto genomen.

Het zal ongeveer in 1924 zijn gedaan.

GEL 1931-1                           Bekendmaking                                    (000)


Bekendmaking van het overlijden van Pastoor Berkelmans

Na een ziekbed overleed deze pastoor op 56 jarige leeftijd.

De kerkmeesters maken dit , samen met de kapelaan , bekend in de krant.

De pastoor had nog mee gekregen dat de opening van de jongensschool was voltrokken door de kapelaan.

GEL 1931-2                            Bekendmaking 2                                 (000)


Overlijdensadvertentie van Pastoor Berkelmans.

Ook de familie plaatste een rouw advertentie

GEL  1935-1                               Bruidjes                                          (060)


Deze bruidjes lijken een rozenkrans te vormen in de tuin van het klooster.

Ik ben benieuwd naar het verhaal hierachter.

Weet u het misschien?

GEL 1935-2                           In de kloostertuin                                 (106)


In de kloostertuin werd ter ere van....... gehouden

Weet u ter ere waarvan?

Ik hoor het graag.

GEL 1935-3                                Retraite                                          (062)


Boven Leeuwense jonge mannen zochten in afzondering innerlijke spiritueel en geestelijk gevoelens en gedachten.

Dit deden zij in het klooster in Vught

GEL 1936                          Plechtige communie                                (093)


Willemien Janssen en ???  tijdens hun plechtige communie .

Deze was in april 1936


Mijn info was dat het Mientje van Leest was die mee de communie deed, maar dat bleek dus niet zo te zijn.

Weet u misschien wie dit dan wel is ?

GEL 1937                              Jan Janssen                                       (060)


Deze foto is waarschijnlijk vlak na de priesterwijding gemaakt van Jan Janssen.

Hij staat hier met twee bruidjes voor het huis van Wim Janssen aan de Ringkade( nu Wielpad)

Het kan ook zijn dat hij voor het huis van Wim Janssen staat in de Willibrordusstraat (wat later de winkel van Mieneke van Leest was)


De bruidjes zijn de dochters van Wim van Oijen (de Kuster).

Hun moeder Coba was een zuster van Wim Janssen

GEL 1940                                   Bij de grot                                       (093)


In de kloostertuin was ook een grot gebouwd, met daarin een mooi Mariabeeld, wat ongeveer gelijk was aan de grot in Lourders

Ter ere van ...... is deze foto genomen

Weet iemand hier nog iets van?

GEL 1946                                Misdienaars                                      (048)


Deze brave jongens , met in hun midden de kapelaan, waren misdienaars.

Staand v.l.n.r. Jo Berris, Henk Kocken, Bert Kocken, kapelaan Corsten,

                       Jo van Haren, Lambert Romijnders, Theo van Haren

                       Gradus van Kerkhof

Zittend v.l.n.r.  Louis van de Pol, Lambert van Dinther,Johan van

                        Sommeren, Therus Janssen

GEL 1950-1                        Bruidjes in de kerk                                  (093)


Ter gedachtenis van Maria van Altijddurende Bijstand in de RK kerk op 27 juni.

Waarschijnljk is deze foto genomen begin jaren 50

55 bruidjes vormen de rozenkrans die bestaat uit 5x10 Wees gegroetjes en 5 Onze Vaders

Enkele namen: Cilly van Kessel (rechts net naast de kerkbank)

                         Thea Megens (uiterst rechts)

Achterin:           drie zusjes van Oijen n.l Mientje, Corry en Riekie

                         Bets de Haas, Anneke en Sannie Berris,

                         Gerda van Os, Ady van Heck

Mocht iemand meer weten over deze foto dan hoor ik het graag

GEL 1950-2                                In Kevelaar                                    (003)


Deze vier heren zijn op de fiets naar Kevelaer gegaan voor de processie

Uiterst rechts staat karel Baars jr

Als ik mij niet vergis is de jongeman links Albert (Bes) van Zwam.

Kunt u mij er iets meer over vertellen?

GEL 1950-3                  Processie Kevelaer                          (000)


Hier zien we de heren meelopen in de Processie van Kevelaer

De eerste persoon recht is vermoedelijk Albert (Bes) van Zwam en achter hem loopt Karel Baars jr.

Ziet u misschien de twee andere heren op deze foto?

GEL 1950-4                 Opening schutterstoernooi                            (000)


Pastoor Dekkers houdt een korte toespraak om daarna met een schot het toernooi te openen.

Vermoedelijk werd deze gehouden achter het cafe van Thè Baars

GEL 1950-5           Openingsschot schutterstoernooi                       (000)


Pastoor Dekkers is bezig met het richten van de pijl op het schutbord/doelbord

Zijn er voor u misschien nog meer bekenden op de foto?

Op de achtergrond zien we het huis van Piet Schiks sr

GEL 1951                         Past. Rudolf Dekkers                                (000)


Pastoor Rudolf Dekkers was de opvolger van Pastoor Berkelmans.

Hij was pastoor van 1931 tot 1962 van de St Willibrordusparochie

Deze foto is genomen ter ere van zijn 40 jarig priesterschap

GEL 1951-2                              Bidprentje                                         (024)


Op 24 april 1951 voltrok er een ongeluk in het klooster waarbij 6 bewoners overleden

Zij waren ten gevolge van een verstopte schoorsteen, door koolmonoxide overleden

De overledenen waren : Gradus Hoenderop, Adam van Gelder,

                                        Johannes Sanders, Johannes v.d. Hoogen,

                                        Johannes Vos , Johannes van Haaren

GEL 1952                                 Misdienaars                                     (060)


We zien hier enkele misdienaars

Die het best hekenbaar zijn :Links      Jos van Oijen sr

                                              Midden Wim Janssen (Molenstraat)

                                              Rechts   Willie Ernste

de foto is vermoedelijk uit de begin jaren 50

GEL 1956                     Inwijding Herman v.d. Broek                         (000)


Op weg naar de eerste Heilige mis  van Neomist Herman v.d. Broek.

Onder boog loopt de vader van Herman en pastoor Dekkers met hem mee richting kerk

De foto is genomen in de Molenstraat want links zien we nog een stukje van het Patronaat.

Weet u misschien nog wie de bruidjes waren?

GEL 1957-1                  Inwijding Drè Reaven                         (093)


Drè Reaven wordt met zijn moeder (in de volksmond Juffrouw Reaven, weduwe van meester Reaven) op gehaald bij zijn ouderlijke huis, voor het opdragen van zijn eerste Heilige mis.

Zijn ouderlijke huis is  Molenstraat 18,  rechts op de foto zien we nog de Johanneshoeve.

Na de feestelijkheden is Drè naar Wenen vertrokken alwaar hij kapelaan werd.

Op de achtergrond v.l.n.r ( met hoge hoed) Wim Megens, kerkmeester Pater Jan Janssen en Hannes van Sommeren.

Het bruidje dat links de boog draagt is Truus Janssen

GEL 1957-2                      Inwijding Drè Reaven                               (093)


Onder de boog Drè Reaven samen met zijn moeder juffrouw Reaven.

Op de voorgrond zien we ondermeer verkenner Karel Baars ( met bril)

Herkent u meer mensen , ik hoor het graag.

GEL 1957-3                Inwijding Drè Reaven                          (060)


Kerkmeesters in optocht met achter hen aan en deel van de Boven Leeuwense  bevolking.

Links achter ,zonder hoed, zien we Wim Janssen

In het midden rechts van de man met de horlogeketting, loopt Wim Vissers (vader van Theo Vissers)


De heren lopen hier de Pastoor Schoenmakersstraat in

Op de achtergrond zien we nog de oude winkel van Jan Romijnders.

Weet u nog meer namen?

GEL 1957-4                      Inwijding Drè Reaven                               (093)


De eerste heilige mis van Andrè Reaven in de Willibrorduskerk

Andrè staat in het midden, op de rug zien we Pastoor Dekkers.

De andere priester is onbekend.

De priesters staan nog met hun rug naar het volk.

Dit werd in 1966 bij het nieuwe consilie afgeschaft en sinds dien staan de pastoors zoals we dat nu kennen aan een altaar

GEL 1957-5                   Inwijding Drè Reaven                                  (093)


Drè Reaven bij zijn ouderlijke woning in de Molenstraat.

De bevolking komt hem feliciteren en een obade brengen.

Herkent u nog mensen op de foto.

GEL 1958                                  Drie bruidjes                                    (013)


Deze drie bruidjes zijn op weg naar de kerk voor.....?

Misschien dat zij het nog weten.

De namen die ik kreeg zijn ;

                                 v.l.n.r.  Jannie Janssen, Hannie van Tiem en

                                             Lenie van Kruijsbergen


GEL 1960                                 Collecteren                                      (000)


Arie Vink is aan het collecteren in de N.H.Kerk

Jan van Maurik hoort de dominee aan.

Herkent u misschien nog meer mensen op deze foto?

GEL 1960-1                     Processie in Kevelear                                (012)


Fanfare St Willibrord tijdens een processie in Kevelear, alwaar zij muzikale ondersteuning geven tijens het zingen van kerkelijke liederen

Op de foto zien we b.v Gerard van Leest lopen.

Meerdere namen welkom

GEL 1960-2                      Processie in Kevelear                              (012)


We zien hier enkele dorpsgenoten tijdens de processie in Kevelear

Adriaan van Zwam voorop als processieleider, want hij was koster in de St Willibrorduskerk.

Herkent u nog mensen op deze foto?

GEL 1960-3                      Processie in Kevelear                              (012)


Nog enkel Boven Leeuwense inwoners op processie in Kevelear.

Herkend u ook nog enkele mensen en graag zou ik dan hun namen hierbij willen  zetten.

GEL 1961-1                            Dominee                                             (000)


We zie hier Dominee ??? met de bijbel.

Kan iemand mij zijn naam geven en van eventueel de namen van de mensen op de achtergrond?

GEL 1961-2                               Dominee                                          (000)


De dominee ??? op de preekstoel

Onder de spreekstoel zie we Roel de Weijert zitten

GEL 1961 -3                          Communicantjes                                  (000)


Deze kinderen waren communicantjes die naar hun eerste communie gingen in 1961

Vroom en met gevouwen handjes op weg naar de kerk.

Weet iemand nog wat namen van deze  kinderen?

GEL 1964-4                            Bruidjes of....?                                    (000)


Deze meisjes staan te wachten op....

Ik ga ervan uit dat ze gereed staan als bruidjes om iets in de kerk te doen, maar misschien kunt u het mij vertellen.

Ook eventueel wat namen erbij zou ik ook leuk vinden.

GEL 1965-1                  Afscheid Zusters                              (024)


In 1965 verlaten de laatste Franciscanessen  zusters het klooster in Leeuwen.

Na ruim 90 jaar gaan zij terug naar het moederhuis in Oirschot.

Dat de beide Leeuwen en met name vooral Boven Leeuwen, de zusters dankbaar zijn voor hun vele werk, blijkt wel op de wijze waarop het afscheid word gegeven.

De eerwaarde heer pastoor van Duuren begeleide het afscheid.

Ook de fanfare was in vol ornaat uit gerukt om voor de zusters nog een serenade te brengen.                  

GEL 1965-2                           Afscheid zusters                                  (106)


Tijdens het afscheid van de Zusters Franciscanessen werden er diverse toespraken gehouden om de Zusters te bedanken voor hun  vele en goede werken

Op de foto is Burgemeester Ditters bezig met zijn toespraak terwijl Pastoor van Duren ( op de trap) en andere mensen toeluisteren

GEL 1965-3                         Afscheid Zusters                                   (106)


Een overzichtsfoto van het afscheid van de Zusters

Er is een optreden aan de gang van twee dames met een accordeon en gitaar

Weet u misschien wie deze dames zijn?

GEL 1965-2                  Zusters Franciscanessen                             (031)


We zien hier de laatste zusters van het klooster

Dit zijn: Zr Gerardina, Zr Generasa, Zr Cecile, Zr Oda

GEL 1986            Herinnering Pater Jan Janssen                  (060)


Na het overlijden van pater Jan Janssen stond er het volgende stukje in de Waalkanter:


Op 20 januari 1986 overleed . na een korte periode van ziekte, onze oud -dorpsgenoot pater J Janssen.

Na zijn jeugd in Boven leeuwen te hebben doorgebracht, begon hij zijn studie op het Juvenaat van de paters Maristen in Hulst.

Zijn Noviciaat maakte hij in Glanerburg en in Fürsten-Zell (Beieren) De priesterwijding vond plaats op 21 februari 1937 in Differt (Belgisch Luxemburg) Kort daarna werd hij als leraar aangesteld op het College te Senlis, bij Parijs en later te Montlucon.

Ook is hij een aantal jaren werkzaam geweest te Rome, terwijl hij zich de laatste jaren verdienstelijk maakte in het klooster bij Parijs

Ondanks zijn langdurig verblijf in het buitenland, kwam hij elk jaar naar zijn geliefde geboorteplaats, waar hij bij zijn zorgzame zuster genoot van een welverdiende vakantie Vele bezoeken legde hijaf bi familie , vrienden en kennissen en was een graag geziene gast.Het Boveneinds hield hij,-ondanks dat hij 7 talen vloeiend sprak-hoog in het vaandel.Door zijn eenvoud en humor was hij bij eenieder geliefd en zal als zodanig in de herinnering van vele blijven voortbestaan.

GEL 1986                           Herinnerings prentje                               (060)


Het herinneringsprentje welke werd uitgegeven  tijdens de begravenis van PaterJan Janssen

GEL 1993           Herinneringspentje van zuster Oda                        (000)

              De volgende tekst staat op dit herinneringsprentje


                                    Dankbare herinnering aan

                                               zuster Oda

                             Gertruda Theodora Antonia Smits

                               Franciscanes van Oirschot


Gertruda Smits werd geboren te Leunen Venray 12 oktober 1901

Zij trad in Oirschot in op 12 juli 1920

Haar inkleding volgde op 23 januari 1921, de Professie op 28 januari 1923

op 21 mei 1991 overleed zij in Klooster Nazareth te Gemert

Zij is te rusten gelegd op het kerkhof van Klooster Nazareth op 6 mei


Zuster Oda  heeft een hoge en gezegende leeftijd bereikt

maar vanaf haar jeugd is zij vaak ziek geweest

De tijd die haar gegeven werd heeft zij uitstekend benut

Op jeugdige leeftijd behaalde zij het diploma onderwijzeres

Kort daarna ging zij naar het klooster

Met overtuiging heeft zij zich gegeven aan het religieuze leven

Daarnaast was zij een bekwame onderwijzeres die bovendien perfect wilde doen

Op verschillende plaatsen heeft zij onderwijs gegeven

In Leeuwen was zij dertig jaren hoofd van de school

Zuster Oda behield prettige herinneringen aan haar werkkring

Zij vond het heel fijn wanneer vrienden en collega's haar later in Gemert of in het ziekenhuis kwamen bezoeken

In 1986 kwam ze in Gemert

Het aangename contact met haar familie was nog gemakkelijk

Tot aan de laatste dagen heeft zij de band met familieleden,medezusters en collega's bewust en dankbaar beleefd

Zij zorgen goed voor me zei ze dikwijls

Tijdens haar laatse maanden lange ziekte bleef haar geest helder en evenwichtig

Zij was klaar om heen te gaan

Haar liefde tot God werd nog vaster en zuiverder

Zij zal nu van Hem de bekroning van haar toegewije leven krijgen


Wij danken u voor Uw belangstellingen medeleven tijdens de ziekte en bij de begrafenis van Zuster Oda

Wij danken ook allen die haar verzorgd en begeleid hebben


Dezusters van Klooster Nazareth

De familie van zuster Oda