Watersnood

Antjes

Pix

Als op 31 januari 1925 de dijk het begeeft bij Nederasselt gutst het Maaswater de polders in

Men hoopt dat de Ruffelse dijk het houd maar op 2 januari 1926 staat in de Gelderlander het volgende bericht:

De doorbraak bij Nederasselt

EEN RAMP

Het rijk van Nijmegen en Maas en Waal onder water

Nieuwe doorbraak bij Cuijk

 

Het gaat snel. De Ruffelse dijk houdt weinig tegen.

Op 3 januari staat het water aan de dijk bij Dreumel en Alphen, dus ook in ons dorp staat het water tot aan het dak van vele huizen.

 

Een dag eerder al was koningin Wilhelmina met Prins Hendrik en minister president Colijn komen kijken.Ze bezoeken het ambthuis in Druten. Colijn is niet onder de indruk van wat hij ziet.

Een windhoos zoals in 1925 in Borculo was kennelijk erger want dat kan overal gebeuren.

Maar water kun je keren, anders had je er maar niet moeten wonen

 

( tekst uit het boek Boven Leeuwen de geschiedenis van Hlaiwa tot Boveneind)

 

 

 

 

Op deze pagina zult u enkele foto's zien uit die periode

Hopelijk dat we zoiets niet meer mee hoeven te maken.

 

 

Weet u iets om aan te vullen of een anekdote dan zijn deze welkom

U stuurt een berichtje naar me toe en vermeld daarbij het foto nummer b.v.:

 

foto WAN 004 is genomen .....

 

Wel graag het fotonummer bij vermelden want dan is het voor mij makkelijker om de info toe te voegen

 

Ook ziet u een nummer tussen haakjes staan

Deze nummers corresponderen met de namen van mensen die de foto hebben opgestuurd of aanvullingen hebben gegeven.

Soms staat er (000) dan is bij mij niets bekend over de herkomst van deze foto.

Denkt u dat u die foto heeft opgestuurd laat mij dat dan ook weten zodat ik de juiste naam kan bijzetten.

WAN 001 Kloosterkerkhof (000)

 

Tijdens het stijgen van het water werden de koeien naar hoger gelegen plaatsen gebrachtzoals hier op het kerkhof van het klooster.

Maar het water bleef komen, zodat de koeien in de loop van de tijd ook hier weg moesten en naar de " overkant" , zoals naar Tiel en omgeving werden gebracht

WAN 002 Waalbandijk (000)

 

Deze foto is genomen aan de zijkant van het huis van Sjaak van Elk

De mannen in de roeiboot zijn Hannes van de Hurken Al van Elk

WAN 003 Redders in nood (000)

 

We zien hier Hannes van de Hurk en Al van Elk nogmaals

Kan iemand mij misschien vertellen wie de jongen op de rug van Al is?

WAN 004 Waalbandijk (000)

 

Het woonhuis van de familie van Mook stond in het water.

Op de achtergrond cafè " De gouden Wagen " van de familie Ernste

 

Op de foto staan v.l.n.r:

Dien en Marie Ernste, G Ernste, Anna van Oijen,

Hent Tijnagel en een zus en broer van Hent,

Frans en Jub van Mook

 

 

WAN 005 Kerk en Pastorie (000)

 

Ook de kerk en de pastorie kregen te maken met het hoge water.

Het was echter niet bevordelijk voor de fundatie van de kerk.

deze werd door het water ondermijnt, wat weer de nodige kosten met zich mee bracht.

Pas in 1932 krijgt deze weer een opknap beurt omdat er dan pas weer financiele middelen ervoor zijn.

De foto is waarschijnlijk genomen vanaf de oprit Pastoor Schoenmakersstraat-Waalbandijk

WAN 006 Molenstraat (000)

 

Mensen bijeen ter hoogte waar nu JosBloemberg Schoenmakerij zit

Aan de rechterzijde zien we het cafè van Fulpen

ook zien we nog een klein stukje van de zagerij van Heck waartoe toenertijd ook de woning van Jos Bloemberg bijhoorde.

 

WAN 007 Op de oprit (000)

 

Hier staan de mensen bij de oprit Molenstraat -Waalbandijk.

Het huis rechts staat er niet meer maar heeft plaats gemaakt voor het twee onder een dak, waar later hent de reuver in heeft gewoond en weer later Grad van de Voort.

Het huis van Tunneske Megens is ook nog te zien .

Rechts zien we de zagerij van van Heck, waarvan de de eerste later woning en de tweede winkel werd.

Het huis waar Marinus van Kampen heeft gewoond, zien we ook nog staan

WAN 008 Molenstraat (000+109)

 

Ook deze foto is genomen onder aan de afrit van de dijk.

We zien links de huizen staan van Thijs en Pietje van Dinther en een stukje van het huis waar later Hendje weijenberg in heeft gewoond

Al deze woningen staan er nog, hetzij dat zij zijn aangepast en verbouwd.

De 2e man links is Hend de Weijert (Ringkad)

De 3e man van rechts met ladder is Piet de Weijert

 

Zijn er nog namen bekend van de mensen op deze foto?

WAN 009 Molenstraat (000)

 

Deze foto is vermoedelijk genomen vanaf de pastorie

We zien links de huizen van Nol en Jan Romijnders.

 

Ter verduidelijking

Het voorste huis is afgebroken en een nieuw gebouwd in de jaren 60 door Arnold Rikken ( nu bewoond door zoon Gerard)

Het 3e huis is later verbouwd tot winkel van Jan en Jo Romijnders, heden is het een cafetaria

in het midden het huis van Piet van Zwam (Snuttekrabber) die kapper was en nu bewoont door Piet van Maurik

WAN 010 Molenstraat (000)

 

De familie Piet van Zwam werd bevoorraad.

Per roeiboot werd het voedsel en drinkwater bij de mensen bezorgd.

De vrouw van Piet van Zwam kijkt vanuit het raam mee toe.

wie de heren op de roeiboot zijn is bij mij onbekend

 

WAN 011 Kerk en huizen (000)

 

Deze foto is genomen vanaf de Trambaan

We zien de kerk met de huizen van ( links) Gorter en (rechts) kapper van Zwam

 

WAN 012 IJs aan de bomen (000)

 

Hier zien we een huis en schuur onder water staan.

duidelijk is te zien dat het koud was, want er ligt og sneeuwe en wat ijsschotsen bij de bomen

Wie hier woonde of waar deze woning stond is mij niet bekent.

Misschien weet u het nog?

WAN 013 Uilland (000)

 

Ook het Uilland stond onder water

De huizen staan er heden ten dage nog

WAN 014 Langs de dijk (000)

 

Het water aan de binenkant van de dijk.

Zoals u ziet is hetwater bevroren door de strenge vorst die er toen heerste.

Hierdoor kon het water niet weg, waardoor het water lang binnen de dijken bleef

Hier zien we waarschijnlijk de huizen langs de dijk bij de Wilgenstraat

Nadat het water verdwenen was kon men de schade opnemen.

De overheden zoals gemeente, provincie en rijk, waren niet bereid om financiele steun te geven

Dit moest veelal komen van particulieren en inzamelings acties.

De schade in Maas en Waal bedroeg ongeveer 10 miljoen gulden en dan hebben we het nog niet over de noodwoningen die gebouwd moesten worden.

Hieronder ziet u foto's van enkel huizen zodat u een indruk krijgt wat de schade ongeveer was.

WAN 015 Schade 1 (000)

 

Nadat het water gezakt was is de schade goed te zien

Een klompenboom stootte de muren uit dit huis aan de Molenstraat.

Op de foto Mina van Os, Trui janssen, Jan Janssen en Daan van Os

WAN 016 Schade 2 (000)

 

Dit huis stond aan de Molenstraat en was een huis van Jan Janssen, zoon van Wout Janssen en later door Wim Janssen van zijn vader

overgenomen Hein van Emmerloot heeft er na de herbouw nog bewoond en later door Gert en Mien Beumer

In 1965 is dit afgebrand en nu staat er het huis van Wim Janssen

 

Anekdote:

Deze woning heeft tientallen meters naar achter gestaan en is in zijn geheel, zonder de muren, alleen de spanten, met handkracht naar de plaats gerold waar de foto is genomen.

Dit gebeurde op houten rollen, planken en met katrollen in een tijd van anderhalve dag.

WAN 017 Schade 3 (000)

 

Ook hier is de schade goed te zien.

Hulp vanuit de overheid uit Den Haag was er voorlopig niet bij.

 

Komt bij u deze foto bekent voor en weet u waar het huis stond en wie er woonde?

ik hoor het graag

 

WAN 018 Schade 4 (000)

 

Volgens mijn gegevens is dit het huis van H van Emmerloot

Waar stond dit huis, weet u dat misschien?

WAN 019 Schade 5 (000)

 

Deze foto heeft in de krant gestaan nadat het water weg was.

We zien de tram weer stoppen bij het cafè van Bes Elbers

Er moest nog wel het een en ander opgeruimd worden

WAN 020 Schade 6 (000)

 

De gevolgen van de watersnood bij het huis van Grad van Elk in de Florastraat

Het huis werd in 1922 gebouwd en werd door het water in 1926 behoorlijk beschadigd

WAN 021 Schade 7 (000)

 

Nogmaals het huis van Grad van Elk.

Het huis staat er nog steeds in de Florastraat nr 6

WAN 022 Schade 8 (000)

 

Deze woning stond aan de huidige van Heemstraweg.

Het was van de familie Kooiman- Reuser

Tegenwoordig staat er op deze plaats een bungalow(naast parkeerterrein van het Chinees restaurant, vroeger wegrestaurant van Cor van Dis)

WAN 023 Dierenleed (000)

 

Naast het menselijk leed was er ook dierenleed.

Diverse dieren hadden de ramp niet overleefd, zoals dit varken dat met het water is meegespoeld en vast komen te zitten onder de resten van een huis of schuur.

 

WAN 024 Onderdak (109)

 

Deze tent werd, nadat het water weg was, opgezet bij de kerk

Hier konden tijdelijk de " beesten ' in omdat ze door omstandigheden niet op stal gezet konden worden

 

De mensen op de foto v.l.n.r.

Lies van Heesen,later getrouwd met Piet Beumer, Roel de Weijert en Cato de Weijert

Copyright @ All Rights Reserved

2017