Personen voor 1940

Antjes

Pix

Op deze pagina vind u foto's die meer dan 80 jaar oud zijn.

Helaas is het nu moeilijk om namen bij diverse personen te vinden omdat vele helaas niet meer onder ons zijn.

Toch is en blijf het leuk om foto's uit de "oude doos " te laten zien.

Mocht u nog meer van dit soort foto's hebben dan zijn ze altijd welkom.

Door op de foto te klikken verschijnt deze groter in beeld

 

 

Kent u de mensen bij hun naam of heeft u een aanvulling of een anekdote dan zijn deze meer dan welkom.

U kunt dan een berichtje sturen naar info@bovenleeuwen.com

vermeld daarbij het foto nummer van de site.

 

Bijvoorbeeld:

 

foto P 1002 Mensen bij de stoommaalderij is genomen door

 

 

Ook ziet u een nummer tussen haakjes staan

Deze nummers corresponderen met de namen van mensen die de foto hebben opgestuurd of aanvullingen hebben gegeven.

Soms staat er (000) dan is bij mij niets bekend over de herkomst van deze foto.

Denkt u dat u die foto heeft opgestuurd laat mij dat dan ook weten zodat ik de juiste naam kan bijzetten.

P 1002 Mensen bij de melkfabriek (000)

 

Deze mensen staan voor de melkfabriek De ZON in de Steegschstraat het huidige Bernardstraat

Een melkbus staat nog in de handkar links van op de foto

P 1003 Jeugd hoek Molenstraat-Waalbandijk (000)

P 1004 Jeugd in de Molenstraat (000)

 

De foto is gemaakt voor de bakkerij van Paul van Os ,nu bewoont door Wim van de Akker in de Molenstraat

Het huis is te zien op de achtergrond met daarnaast het huis van de familie de Boer

Geheel links met het witte schortje is Marie van Os met naast haar haar boertje Gradus

 

P 1005 Veldwachter Willem Brunst (013 +100)

 

Willem Brunst kwam van oorsprong uit Bunnik en werd veldwachter in de Gemeente Wamel. Hij was bekend om zijn lange baard en iedereen had ontzag voor hem omdat hij voor niemand bang was. In de begin jaren van zijn carriere was hij veldwachter in Maarn. Een van de belangrijk taken in die tijd was het controleren van de honden die de hondenkarren mee trokken. Met een speciale meetstok, met daarop een koperen knopje, werd gemeten of de hond de minimale hoogte had.

Deze stok is nog in familie bezit

Anekdote

Hij werd een keer geroepen dat er ruzie was in een cafè

Hij ging er naartoe met zijn hond (Hollandse herder) die hij zelf had afgericht.

Zoals vroeger normaal was ,had het cafè een gedeelte waar wat vee stond (deel genaamd)

Hij ging daar met zijn hond naar binnen richting cafè en liet zijn hond toen los.

Binnen een mum van tijd was het cafè leeg en de ruzie voorbij.

Tijdens zijn controle trof hij zijn zoon Willem nog in het cafè

Hij sommeerde om te verterekken, zijn zoon ontkende diverse malen dat hij niets met de ruzie te maken had.

Na enkele waarschuwingen, greep hij zijn zoon in de kraag en bracht deze ook op hardhandige wijze naar buiten.

P 1015 Huzaar Bull (018)

 

Ter herinnering aan de diensttijd van huzaar Bull, werd deze

foto gemaakt.

P 1915 Klederdracht en wandelwagen (012)

 

Deze klederdracht is omstreeks 1915-1916

P 1916 Jan Broekman als peuter in 1916 (012)

P 1922 Klederdracht ongeveer 1922 (005)

 

Dit is de familie Banken in ± 1922

 

V.l.n.r. staand : Jan, Lies, Stef en Anna Banken Brouwers

zittend : Janus Banken, Wilhelmina Banken-van Oijen,

Marie

P 1929 Familiefoto of.... ??? (000)

 

Graag zou ik willen weten wie deze mensen zijn ?

P 2010 Boveneindse dames op de foto (017)

 

Drie dames uit Boven Leeuwen lieten zich bij een fotograaf op de foto zetten

Door gebruik te maken van een plaat, leek het net of ze in een auto zaten

P 2021 Piet van Dinther (021)

 

Piet van Dinther toont hier als kleine jongen zijn zelf gebouwde waterfiets

P 2023 Personeel van welk bedrijf... ? (000)

P 2026 Bouwvakkers in.... (008)

P 2208 Klompenmakerij van Hendrik (Titske) Smits (060)

De foto is gemaakt rond 1925

V.l.n.r. Augustus Willems, Hendrik (Titske) Smits en

Roel van Zandvoort

 

Het huis met de klompenmakerij stond bij het klooster St Jozef

Het werd later , samen met de bijliggende boomgaard, door

het klooster aangekocht.

Nog voordat de voormalige eigenaar eruit was, brande het gedeeltelijk af

Het over gebleven deel werd later opgeknapt en deed dienst als

opbergruimte

 

P 2209 Mandenmakerij Mooren (008)

 

Wie kan mij wat meer vertellen over deze mandenmakerij?

Was deze gevestigd in de Faunastraat waar van Bergen Garage,

nu garage Jan Burgers zit?

P 2214 Hoepelmakerij van Haalen? (000)

 

Graag wil ik hier wat meer over weten.

Kunt u mij dat misschien vertellen?

P 2301 Familie Karel Baars - Brunst (003)

 

Karel Baars sr met voorzich dochter Jo, de zonen Thè ,Rien

en Wim en Maria Baars -Brunst.

Zij was een dochter van veldwachter Brunst (foto P 1005) en

zus an bakker Wim Brunst sr .

 

P 2401 Professiefeest zuster Koosje Megens (097)

 

1e rij: Han en Tunniske Megens, Koosje Megens, ???,???, en

Hendrik Megens met naast zich zijn vrouw.

Achter Tunniske staat Ruth Verhoeven.

Helemaal achter met hoge haardracht staat Jes van de Berg,

met naast haar Toon van de Berg haar man.

Schuin voor Toon staat de vrouw van Wim van Oijen (Kuster)

terwijl deze met snor rechtsachter haar staat.

De kapper Wim ( van Tunniske's) Megens staat 2e rij rechts

 

P 2601 Slager Thijs van Dinther (000)

 

Slager Thijs van Dinther staat trots naast een geslacht varken

Thijs woonde met zijn gezin in de Molenstraat waar later melkboer Has van Fulpen woonde en weer later Marijke Lagarde -van Elk haar kapsalon is begonnen.

P 2602 Slagerij Wim van Sommeren (072)

De slagerij van Wim van sommeren in de Steegse straat

(Bernardstraat) in ± 1925

We zien de slager en zijn vrouw in de deuropening staan

Het huis staat er nog en word bewoond door zijn zoon Ben.

Zoon Cees had later een slagerij in de Willibrordusstraat.

P 2632 Eerste steenlegging (008)

 

In 1926 liet Wim van Oijen ( de Kuster) op de hoek van de

Kerkstraat (nu Willibrordusstraat) en Molenstraat een nieuwe

woning met winkel bouwen.

De bouw begon vermoedelijk vrij kort na de Watersnood en

werd door Bertus van de Berg uitgevoerd voor een bedrag

van ± 3800 gulden.

Nadat hun woning in 1927 gereed was trouwde Wim en Coba

van Oijen in hun nieuwe woning.

De woning staat er nog steeds en na het overlijden van eerst

Wim en enkele jaren later Coba, is de winkel gesloten en alles

verkocht.

Op de foto legde Wim de " eerste steen' met op de achtergrond

staat voerman Kees van Zandvoort met zijn paard en wagen

toe te kijken.

P 2901 Kersenboomgaard (075)

 

Een moment tijdens de schaft om een foto te maken.

Dit gebeurde in de kersenboomgaard van G de Weijert en van van Gelder

P 2902 Kersen sorteren (060)

 

In de kersenboomgaard van P de Weijert werden de kersen gesorteerd door de wat oudere mannen

P 2903 Kersen vervoer P de Weijert (060)

 

Nadat de kersen waren gesorteerd, werden ze op de wagen geladen voor transport naar de veiling of naar..??

 

P 2904 Schafttijd in de boomgaard (060)

 

Na noeste arbeid is het ook tijd voor te rusten.

Hier zitten de mannen in de boomgaard van Pietje de Weijert

P 2905 Kersenopbrengst bij P de Weijert (060)

 

Trots laten de mannen een deel van opbrengst zien.

P 2906 Boerenarbeiders bij de koffiepot (060)

 

P 3001 Aardappelen rooien (??? + 097)

 

Aardappelen rooien door leden van de R.K. Jongeren Bond

Boven v.l.n.r. Johan Arts, Arnold Janssen, Cub van Elk,

Johan van Kerkhof

Knielend v.l.n.r. Gradus van Os, gradje Soetekouw,

Giel Soetekouw

P 3012 Harry Stevens (000)

 

Harry Stevens " spoelt " de brandspuit weer eens door.

Dit werd gedaan om te zien dat de pomp nog naar behoren werkt,

want het gebeurde nog wel eens dat deze door het lange stilstaan vast zat.

Deze brandspuit stond waarschijnlijk in het huisje op de hoek van

Florastraat-Korenbloemstraat waar heden de woning van de fam.

Kees van Oijen staat

P 3013 Kleding ± 1930 (012)

 

Ken iemand deze personen?

Volgens de achtergrond is deze foto genomen in de Molenstraat terhoogte van de "Kuster"

P 3014 Heren op de fiets (012)

 

Kunt u mij misschien iets meer vertellen over deze heren op hun fiets?

Bijvoorbeeld wie het zijn en waar hun reis naar toe gaat ?

 

P 3017 Meisjes met strikjes (000)

 

Kunt u mij over deze foto iets meer vertellen ?

Ik zo al blij zijn met enkele namen

P 3019 R.K. Jongerenbond (000)

 

De Rooms Katholieken Jongerenbond was een JongeBoerenafdeling van de N.C.B. in de jaren 30

 

Van links naar rechts:

Bovenste rij: Johan Arts, Antoon van Oijen,

Grad Soetekouw (met bord)

Gradus van Os, Johan Arts.

 

Midelste rij ; Johan an Kerkhof, Johan van Zwam,

Jan Ariens,Arnold Janssen

Onderste rij: Wim Megens, Cub van Elk,

Kapelaan Pulles (adviseur),

Wim van Oijen, Giel Soetekouw

P 3020 Schaatsen op de Wiel (000)

 

Op de achtergrond zien we de Hervomde Kerk

Weet u misschien wie dit schaatspaar zijn?

P 3044 Janna de Weijert en Willemien Janssen (000)

 

Deze foto is genomen ± 1935 ter ere van....?

P 3050 Melkboer Herman Janssen (036)

 

Melkboer Herman Janssen woonde in de Tesstraat

Bij afwezigeid van de koster fungeerde hij ook wel als " aanzegger" bij een overlijden .

Mensen stuurden toenertijd geen kaartje maar de aanzegger deelde mee wanneer iemand overleden was en wanneer de " bidstonde" (rozenkransgebed in de kerk) en de begrafenis waren

Hij ging daarvoor huis naar huis in de buurt (straat) af van de overledenen

P3051 Wim Bull H janssen

 

We zien hier Wim Bull als kleine jongen bij het huis van

melkboer Herman Janssen in de Tesstraat

P 3055 Smederij Romijnders (033)

 

Deze smederij stond in de Molenstraat

 

V.l.n.r. : Arnold (Nol) Romijnders, Jan Gorter, Onbekend,

man met de witte baard is de vader van Nol Romijnders

( heette waarschijnlijk ook Nol Romijnders)

 

Wie de gebukte man is is onbekend, maar de vrouw is

Leida Romijnders, de vrouw van Nol jr

De kinderen zijn Leida (Leitje) en Dienie Romijnders

P 3502 Gezin Karel Baars (003)

 

Het gezin van aannemer Karel Baars

Enkele namen zijn bij mij wel bekend maar volgorde weet ik zo niet.

De namen zijn: Rien ,Thè , Wim, Jo, Riek,Toos?

P 3506 Roel de Weijert sr en zijn vrouw (075)

 

Deze foto is genomen ter gelegenheid van hun diamanten

(60 jarig) huwelijk.

Zij zitten hier voor hun woning op de Ringkade (het huidige Wielpad) in 1935

P 3507 60 jarig huwelijksfeest R de Weijert (075)

 

Deze foto is genomen tijdens het 60 jarig huwelijksfeest van Roel de Weijert en zijn vrouw.

Waarschijnlijk voor hun huis op de Ringkade

P 3601 Bij de familie Hommersom (000)

 

V.l.n.r. Frits Hommersom, Roel de Weijert, Toon van Doorn,

Adrie Staal? , ... Saraber (zoon van de toenmalige

dominee),

Rem van Maurik en meester Uiterlinden van de

Protestanten school .

P 3607 Winkel Piet de Weijert (000)

 

Deze foto is gemaakt voor de winkel van Piet de Weijert.

Weet u misschien nog enkele namen?

P 3801 Familie van Kampen (077)

 

Gezins foto van familie Marinus enGrada van Kampen-Visee

V.l.n.r.: Gert, Kees, Herman, Jan, Marinus jr, Marie, Dora,Grada

en Riek

P3802 Anna Staal + (000)

 

V.l.n.r. Moeder Staal, Gert Staal (zoon van ) en dochter Anna Staal.

Zij staan hier in de voordeur die in de Kortestraat uitkomt

P 3902 Voor de slagerij van Sommeren (072)

 

Een van de zonen van slager Wim van Sommeren staat voor de slagerij van zijn vader in de Steegsche straat

Weet u misschien welke zoon?

P 3910 Familie van de Berg (062+063)

 

Achterste rij Hermien van de Berg (Zuster Terlulia dominicares in Tiel) met links voor haar Antoon van de Berg

Copyright @ All Rights Reserved

2017